• M, Tue, Wed, Fri Schedule

   

  7:50-8:30- 1st Period WIN 

  8:33-9:19- 2nd Period Exploratory 

  9:22-10:08- 3rd Period Exploratory 

  10:11-10:53- 4th Period Science 

  10:55-11:38- 5th Period Science

  11:41-12:26- Lunch 

  12:29-1:12- 7th Period Science

  1:15-1:58- 8th Period Science 

  2:01-2:45- 9th Period HPE

   

  Early Out Schedule (Thursday)

  7:50-8:20 1st Period WIN

  8:23-9:02 2nd Period Exploratory

  9:05-9:45 3rd Period Exploratory

  9:48-10:28 4th Period Science 

  10:31-11:11 5th Period Science 

  11:14-11:54 Lunch 

  11:57- 12:36 7th Period Science 

  12:39-1:18 8th Period Science 

  1:21-2:00 9th Period HPE