• Regular Schedule

  TIME

  7th GRADE

  7:50- 8:31

  1st Period (WIN)

  8:33- 9:20

  2nd Period (Sci)

  9:22- 10:08

  3rd Period (Sci)

  10:10- 10:56

  4th Period (Sci)

  10:58- 11:41

  5th Period (Lunch)

  11:43- 12:26

  6th Period (Sci)

  12:28- 1:11

  7th Period (HPE)

  1:13- 1:58

  8th Period (MEX)

  2:00- 2:45

  9th Period (MEX)

    

   

  Early Out Schedule

  TIME

  7th GRADE

  7:50- 8:20

  1st Period (WIN)

  8:22- 9:02

  2nd Period (Sci)

  9:04- 9:44

  3rd Period (Sci)

  9:46- 10:26

  4th Period (Sci)

  10:28- 11:08

  5th Period (Lunch)

  11:10- 11:50

  6th Period (Sci)

  11:52- 12:32

  7th Period (HPE)

  12:34- 1:14

  8th Period (MEX)

  1:16- 2:00

  9th Period (MEX)